خلاصه کتاب توسعه و تضاد

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت
خلاصه کتاب توسعه و تضاد

کوششی در جھت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران

مولف فرامرز رفیع پور

به تعداد 11 صفحه pdf


نابرابری اجتماعی درایران
برخی از علل تشدید نابرابری درایران
فرایند تبدیل ثروت به ارزش در ایران
پیامدھای با ارزش شدن ثروت
شکل گیری دو فرایند بعد از پذیریش ھنجارھا و ارزشھای جدید ازسوی جامعه
تئوری سکوت مارپیچ
حرکت تغییر ارزشھا
تغییر شرایط و اتمسفر کلی جامعه و مناسب برای تغییر ارزشھا
انحراف وفساد
چرا دزدیھای کلان در قشر بالا اتفاق می افتد؟
ھدف ادیان
درک و اثبات خداوند
روش اتصال و قالبھای فرھنگی - اجتماعی
عوامل مؤثر در تضعیف نقش دین در شرایط کنونی ایران
عوامل بیرونی مؤثر در تضعیف نقش دین
عوامل درونی سیستم مذھب کھ موجب تضعیف نقش آن در جامعھ شده است
رسالت جدید: نیاز بھ جھت گیری مجدد
ولع ارتقاء در ایران و عوامل مؤثر بر آن
ولع ارتقاء و سیستم آموزشی: ریل عقب افتادگی
حاشیه پیامد نابرابری: استبداد ، یک عنصر فرھنگی
چاپلوسی و تملق در نظام ھای استبدادی
پیچیدگی روابط اجتماعی و آشفتگی
کاھش انسجام اجتماعی
کاھش تمرکز انرژی احساسی
دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 501 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 11

حجم فایل:137 کیلوبایت

 قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
 • محتوای فایل دانلودی:
  خلاصه کتاب توسعه و تضاد
  کوششی در جھت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران
  مولف فرامرز رفیع پور
  به تعداد 11 صفحه pdf
  نابرابری اجتماعی درایران
  برخی از علل تشدید نابرابری درایران
  فرایند تبدیل ثروت به ارزش در ایران
  پیامدھای با ارزش شدن ثروت
  شکل گیری دو فرایند بعد از پذیریش ھنجارھا و ارزشھای جدید ازسوی جامعه
  تئوری سکوت مارپیچ
  حرکت تغییر ارزشھا
  تغییر شرایط و اتمسفر کلی جامعه و مناسب برای تغییر ارزشھا
  انحراف وفساد
  چرا دزدیھای کلان در قشر بالا اتفاق می افتد؟
  ھدف ادیان
  درک و اثبات خداوند
  روش اتصال و قالبھای فرھنگی - اجتماعی
  عوامل مؤثر در تضعیف نقش دین در شرایط کنونی ایران
  عوامل بیرونی مؤثر در تضعیف نقش دین
  عوامل درونی سیستم مذھب کھ موجب تضعیف نقش آن در جامعھ شده است
  رسالت جدید: نیاز بھ جھت گیری مجدد
  ولع ارتقاء در ایران و عوامل مؤثر بر آن
  ولع ارتقاء و سیستم آموزشی: ریل عقب افتادگی
  حاشیه پیامد نابرابری: استبداد ، یک عنصر فرھنگی
  چاپلوسی و تملق در نظام ھای استبدادی
  پیچیدگی روابط اجتماعی و آشفتگی
  کاھش انسجام اجتماعی
  کاھش تمرکز انرژی احساسی