فایل های دسته بندی آمار - صفحه 10

دانلود پروژه آمار و مدل سازی بررسی جمعیت روستای بلغان

دانلود پروژه آمار و مدل سازی بررسی جمعیت روستای بلغان

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آمار بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی دانش آموزان رشته ادبیات

پروژه آمار بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی دانش آموزان رشته ادبیات

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آمار تأثیر اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر

پروژه آمار تأثیر اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مدل های گرافیکی احتمالی کولر

فایل PDF حل تمرین کتاب مدل های گرافیکی احتمالی کولر

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب روش های آماری در علوم تربیتی و روانشناسی کورتز

فایل PDF حل تمرین کتاب روش های آماری در علوم تربیتی و روانشناسی کورتز

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

الگوي ازدواج در ايران بر اساس باور مردم به اين گونه است كه شوهر بايد از زن بزرگتر باشد و ميزان تفاوت سن حداقل 5 سال را لازم و اين اختلاف سن را ضامن بقاي خانواده ها مي دانند.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی موضوع افت تحصیلی

شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب آمار مهندسی مدرن (2007)

حل تمرین کتاب آمار مهندسی مدرن (2007)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب احتمال متغیر ها و فرایندهای تصادفی پاپولیس - ویرایش چهارم

فایل PDF حل تمرین کتاب احتمال متغیر ها و فرایندهای تصادفی پاپولیس - ویرایش چهارم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15قبلی · بعدی