فایل های دسته بندی زبان های خارجی - صفحه 1

کتابچه تست کتاب studio d A1 به همراه جواب سوالات

کتابچه تست کتاب studio d A1 به همراه جواب سوالات

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه ی کامل کتاب read this1

کاملترین ترجمه ی کتاب read this 1 به زبانی ساده و قابل فهم

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاسخنامه کتاب آموزش زبان آلمانی +Begegnungen A2

پاسخنامه کتاب آموزش زبان آلمانی +Begegnungen A2

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب معلم New Success Elementary

کتاب معلم New Success Elementary

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جواب تمارین کتاب کار New Success Elementary Workbook

جواب تمارین کتاب کار New Success Elementary Workbook

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاسخ نامه کتاب Exercices doral en contexte : Niveau intermédiaire

پاسخ نامه کتاب Exercices doral en contexte : Niveau intermédiaire

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آموزش زبان اسپانیایی Barron's Spanish at a Glance - ویرایش ششم (2018)

کتاب آموزش زبان اسپانیایی Barron's Spanish at a Glance - ویرایش ششم (2018)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آموزش زبان فرانسوی French Conversations and Everyday Situations

کتاب آموزش زبان فرانسوی French Conversations and Everyday Situations

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آموزش زبان آلمانی !Testen Sie Ihr Deutsch

کتاب آموزش زبان آلمانی !Testen Sie Ihr Deutsch

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی