فایل های دسته بندی زبان های خارجی - صفحه 8

کتاب آموزش زبان ایتالیایی Italian Sentence Builder از سری کتاب های Practice Makes Perfect - ویرایش د

کتاب آموزش زبان ایتالیایی Italian Sentence Builder از سری کتاب های Practice Makes Perfect - ویرایش دوم (2018)

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آموزش زبان ژاپنی Japanese Kanji Flashcards جلد اول Kanji 1-200 سال انتشار (2014)

کتاب آموزش زبان ژاپنی Japanese Kanji Flashcards جلد اول Kanji 1-200 سال انتشار (2014)

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آموزش زبان فرانسوی French Vocabulary for English Speakers - 3000 Words

کتاب آموزش زبان فرانسوی French Vocabulary for English Speakers - 3000 Words

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب Cambridge Business Vocabulary In Use سطح Intermediate - ویرایش سوم (2017)

کتاب Cambridge Business Vocabulary In Use سطح Intermediate - ویرایش سوم (2017)

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آموزش زبان چینی 250Essential Chinese Characters - جلد اول (نسخه تجدید نظر شده)

کتاب آموزش زبان چینی 250Essential Chinese Characters - جلد اول (نسخه تجدید نظر شده)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب Academic Vocabulary in Use - ویرایش دوم (2016)

کتاب Academic Vocabulary in Use - ویرایش دوم (2016)

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب English Grammar in Use به همراه کتاب تمرینات تکمیلی - ویرایش پنجم (2019)

کتاب English Grammar in Use به همراه کتاب تمرینات تکمیلی - ویرایش پنجم (2019)

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه 4 سطحی کتاب های Skills for Effective Writing به همراه جواب سوالات کتاب

مجموعه 4 سطحی کتاب های Skills for Effective Writing به همراه جواب سوالات کتاب

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آموزش زبان ژاپنی 15Minute Japanese سال انتشار (2019)

کتاب آموزش زبان ژاپنی 15Minute Japanese سال انتشار (2019)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی