لیست فایل ها - صفحه 6

کتاب مطالعه و یادگیری اثربخش

کتاب «مطالعه و یادگیری اثربخش»، تالیف دکتر حسن اسلامیان و همکاران، حاوی مطالبی در زمینه های هدف گذاری برای مطالعه و یادگیری، برنامه ریزی مطالعاتی و درسی، روشها و مدل های مطالعه و یادگیری اثربخش، تمکز حواس در مطالعه، یادگیری فعال در کلاس درس، تکنیک های تست زنی، تغذیه مناسب در زمان مطالعه و آمادگی برا

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب «کاربست نظریه های یادگیری در برنامه درسی و تدریس»

فصول چهارگانه این کتاب عبارتند از: نظریه های یادگیری، نگاهی به برنامه درسی و ارتباط آن با علم روانشناسی، کاربست نظریه های یادگیری در برنامه درسی و کاربست نظریه های یادگیری در فرایند تدریس.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سبک های یادگیری و تدریس؛ نظریه و پژوهش

کتاب «آموزش و یادگیری الکترونیک»، تالیف دکتر حسن اسلامیان و همکاران، حاوی مطالبی در زمینه انواع نظریه های یادگیری، انواع سبک های یادگیری، انواع سبکهای تدریس و همچنین مطابقت سبک های تدریس مدرسان با سبک های یادگیری فراگیران، می باشد.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش و یادگیری الکترونیک

کتاب «آموزش و یادگیری الکترونیک»، تالیف دکتر حسن اسلامیان و همکاران، حاوی مطالبی در زمینه های مقدمه و کلیات آموزش و یادگیری الکترونیک، استاندارد سازی ، اجرا و مدیریت فرایند آموزش و یادگیری الکترونیک، ارزیابی فرآیند آموزش و یادگیری الکترونیک، عوامل موثر بر موفقت آموزش ا

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب تدریس اثربخش در آموزش عالی

تاب حاضر با عنوان«تدریس اثربخش در آموزش عالی»، تالیف دکتر حسن اسلامیان و همکاران، در 5 فصل تهیه گردیده و به مقوله هایی نظیر کلیات تدریس و یادگیری، سبکها و الگوهای تدریس، اخلاق تدریس، ارزشیابی از تدریس پرداخته است

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تربیت دینی و اخلاقی فرزندان و دانش آموزان

این فایل در زمینه تربیت دینی و اخلاقی فرزندان و دانش آموزان و تحت عنوان«واکاوی اقدامات تربیتی موثر و چالش های موجود در حیطه تربیت دینی فرزندان و دانش آموزان » تدوین گردیده است.

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تربیت شغلی نوجوانان و جوانان و تشریح مشاغل متناسب با تیپ های شخصیتی افراد

این فایل در ارتباط با امر خطیر تربیت شغلی نوجوانان و جوانان و تشریح مشاغل متناسب با تیپ های شخصیتی افراد، توسط دکتر حسن اسلامیان، دکترای علوم تربیتی و پسادکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد، تدوین شده است

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معرفی فرصت های شغلی رشته های علوم تربیتی و روانشناسی

در این فایل زمینه های مطالعاتی، دروس دانشگاهی و مهارت های کلیدی مورد انتظار رشته های تحصیلی علوم تربیتی و روانشناسی معرفی گردیده است

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نکات کلیدی در ارتباط با مشاوره تحصیلی برای دانش آموزان پایه نهم و داوطلبان کنکور

«نکات کلیدی در ارتباط با مشاوره تحصیلی برای دانش آموزان پایه نهم و داوطلبان کنکور»

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی